အိပ္မက္ မက္တယ္..အျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္ဖို႕ေ၀းတဲ့ အိပ္မက္ေပါ့.. အိပ္မက္အေၾကာင္းေတြးရင္းနဲ႕ တကယ္တမ္းျဖစ္တဲ့အေနအထားကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆကသင့္တဲ့ အေနအထားမွာတင္ ဖက္လွဲတကင္း တရင္းတႏွီးႏႈတ္ဆက္မိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးလို႕ပဲ ကိုယ့္အျဖစ္ကို ျမင္မိေနေတာ့တယ္.. အဲဒါေၾကာင့္ အေျခအေန အခြင့္အလမ္းေတြ မဆုံးရႈံးသင့္ဘဲ ဆုံးရႈံးခဲ့တာလို႕ ေတြးေနမိပါရဲ႕...


 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews