သူရွိတယ္ဆို...
တေလာကလုံး သူနဲ႕ တင္ျပည့္။
သူမရွိတဲ့အခါ...
အလြမ္းေတြနဲ႕ တေလာကလုံးျပည့္။

ေႏြႏွင္း

အတုအေယာင္ေတြနဲ႕ တည္ေဆာက္တဲ့ဘ၀
စိတ္ညစ္ျခင္း-စိတ္ေပ်ာ္ျခင္း ကိုယ့္စိတ္ကဖန္ဆင္းမွေတာ့
ေပ်ာ္စရာကိုပဲ ျမင္ၾကည့္မယ္...
သာမန္လူျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္အတြက္
အိုမာခရမ္ လိုအပ္သေလာက္ပဲ
လိုပါတယ္.....။


 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews