အလြမ္းကဗ်ာ (၁)

ညိဳ႕ ညိဳ႕ တိမ္ညိဳ.. ၿပိဳမလိုဆင္..

မိုးသက္ေလလွ်င္

ငိုခ်င္လက္တို႕ ...... စို႕ စို႕ မ်က္ရည္

လြမ္းဖို႕ ဖန္သည္..

တနယ္ေ၀းလို႕ ေဆြးရသည္..။


 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews