ဒီတစ္ပတ္ဖတ္မိတဲ့ထဲက သေဘာက်မိတာေလး မွ်ေ၀တာပါ..
ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)ေရးတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က စီးပြားေရး..
ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲကပါ..
**********************************************
ေ၀ဖန္သူေတြက အိမ္ေထာင္ေရးေစ်းကြက္ကို
ေဘာဂေဗဒအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ေတြ က်န္ေနသည္ဟု
တြက္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ တာ၀န္ယူမႈက်န္ေနၿပီး
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစဥ္းစားမႈမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။
တာ၀န္ယူမႈ၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးျခင္းသည္
အိမ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရပုံမ်ဳိး ျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕အသစ္တစ္ၿမိဳ႕သို႕ေျပာင္းရၿပီး အိမ္ခန္းတစ္ခန္းလိုအပ္သည္ ဆိုပါစို႕။
မန္ခ်က္စတာလိုၿမိဳ႕ႀကီးေတြေရာက္ေနလွ်င္ ေထာင္ခ်ီၿပီးရွိေနေသာ
အိမ္ခန္းေတြကို လိုက္မၾကည့္ႏိုင္။ စာရင္းကိုၾကည့္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိုသာ
သြားၾကည့္သည္။ ေစ်းႏႈန္း၊ အသုံးအေဆာင္၊ ေနရာႏွင့္ အျခားမိမိ
စိတ္၀င္စားသည့္ ကိစၥေတြ လိုက္ၾကည့္မည္။ ရွာရင္းရွာရင္း အလြန္သေဘာက်သည့္
အခန္းတစ္ခန္း ကို ေတြ႕မည္။ တစ္ေနရာရာတြင္ ထိုတိုက္ခန္းထက္ပိုေကာင္းမည့္
တိုက္ခန္းတစ္ခန္းရွိေနသည္ကို သိေသာ္လည္း ရွာေဖြရန္အခ်ိန္မရ။
လက္ရွိတိုက္ခန္းကို ေရြးလိုက္မည္။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု
ျပဳလုပ္ရမည္။ တစ္လေလာက္လာေနၿပီး ေနာက္တစ္လတြင္ ေရႊ႕ရမည့္အျဖစ္မ်ဳိး
မျဖစ္လို။ ခန္းဆီးေတြ၀ယ္ရမည္။ ပန္းခ်ီကားေတြခ်ိတ္ရမည္။
တယ္လီဖုန္းတပ္ရမည္။ ေစာေစာစီးစီးအိမ္ေျပာင္းခိုင္းလွ်င္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ထားသမွ် အလဟႆျဖစ္မည္။ ေနရာအသစ္တစ္ခုကိုလည္း
ျပန္ရွာရဦးမည္။
အိမ္ပိုင္ရွင္ကလည္း အခုငွါး၊ အခုျပန္ထြက္သြားကာ
ေနာက္ထပ္အိမ္ငွါးတစ္ေယာက္ ထပ္ရွာရသည့္ ဒုကၡကိုမခံလို။ ေၾကာ္ျငာထည့္ရ၊
အိမ္လာၾကည့္သူေတြကို လိုက္ျပရ၊ ယခုအိမ္ငွါး ေလာက္ပင္ တည္ၿငိမ္မႈရွိပုံမရ။
ယုံၾကည္စရာမေကာင္းသည့္သူေတြကို ဆက္ဆံရဦးမည္။
ကိုယ္က ပိုေကာင္းသည့္အိမ္ေတြရွိေနေၾကာင္းသိသလို အိမ္ရွင္ကလည္း
ပိုေကာင္းသည့္ အိမ္ငွားေတြရွိေၾကာင္းသိေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အလမ္းေတြကို
ႏွစ္ဘက္စလုံးက စြန္႕လႊတ္ကာ သေဘာတူညီမႈ တာ၀န္ယူမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္
စိတ္ပါ၀င္စားေနၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျခားပို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ
နည္းလမ္းေတြေနာက္ မလိုက္ပါေစႏိုင္သည့္ အငွားစာခ်ဳပ္တစ္ခု လက္မွတ္ေရး
ထိုးၾကမည္။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမေစ့မီ ထြက္သြားလွ်င္ က်န္လေတြအတြက္ပါ ေပးရမည္။
အိမ္ရွင္ကလည္း ကိုယ့္ကို ႏွင္ခ်၍မရ။
အငွားစာခ်ဳပ္ကို တာ၀န္ယူကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္
အိမ္ခန္းတစ္ခန္းအတြက္ အိမ္ငွားက ေပးလိုသည့္ႏႈန္းကို ျမင့္ေစၿပီး
အိမ္ရွင္လိုခ်င္သည့္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့ေစသည္။ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္
ကတိျပဳမထားပါက တန္ဖိုးရွိေသာ ဖလွယ္မႈ၊ေရာင္း၀ယ္မႈေတြ ျဖစ္ထြန္းေတာ့မည္
မဟုတ္။ အငွားစာခ်ဳပ္သည္ အျခားတန္ဖိုးရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကို
တားဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕တားဆီးရန္လည္း
လက္မွတ္ထိုးသူႏွစ္ဦးစလုံးက လိုလားၾကသည္။
အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေဖြရာတြင္လည္း အလားတူ တာ၀န္ယူမႈ၊ ကတိျပဳမႈေတြႏွင့္
ႀကံဳရသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ေယာက္လိုခ်င္သည္။ သို႕ေသာ္ မည္သူႏွင့္
အိမ္ေထာင္ျပဳရျပဳရ ဆိုေသာ သေဘာေတာ့မဟုတ္။ ခ်ိန္းဆိုကာ
တြဲသြားတြဲလာလုပ္ၿပီးေနာက္ သူ႕အေၾကာင္း ကိုယ့္အေၾကာင္း အေတာ္အတန္သိသည္။
သူ႕အေနအထား၊ သူ႕ကိုယ္က်င့္၊ သူ႕ဓေလ့၊ သူ႕၀ါသနာ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္
လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္မႈ စသည္တို႕ကို သိရသည္။ ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳရသည့္သူေတြ
အမ်ားအျပားထဲက တစ္ေယာက္ကို အေလးပိုသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ကိုယ္လိုခံစားမိသည္။
ကံလည္းႀကံဳသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ေရွ႕တစ္လွမ္းတက္လိုသည္။
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြက္ စတင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုၾကသည္။ လက္ထပ္လို၊
အိမ္၀ယ္လို၊ ကေလးရလိုသည္။ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကို မလိုလားလွ်င္
ထိုအဆင့္ေတြသည္ အဓိပၸာယ္မရွိ။
တစ္စုံတစ္ရာမွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္သြားခဲ့လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ မည္သို႕ျဖစ္ရမည္ဟု တစ္ဖက္သား၏စိတ္ထဲတြင္
ျမင္ထားေသာ္လည္း ကိုယ့္ထက္ ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ေယာက္ေယာက္
ရွိႏိုင္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာလိုက္လွ်င္ သို႕မဟုတ္
တစ္ေယာက္ေယာက္ မက်န္းမမာျဖစ္လွ်င္ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ အိမ္ရွင္ႏွင့္
အိမ္ငွားကဲ့သို႕ပင္ အနာဂတ္ေရြးခ်ယ္စရာေတြကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလုံးက
ပိတ္ဆို႕ကာဆီးကာ လက္ရွိအေျခအေနကို တာ၀န္ယူၾက ကတိျပဳၾကရန္
စိတ္၀င္စားၾကသည္။
လက္ထပ္စာခ်ဳပ္သည္ လိုအပ္သည့္တာ၀န္ယူမႈကို ရရွိရန္ႀကိဳးစားသည့္
နည္းတစ္နည္း ျဖစ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒအရခ်ဳပ္ဆိုေသာ
စာခ်ဳပ္တစ္ခုသည္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက လိုခ်င္သည့့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ ကတိျပဳမႈမ်ဳိးကို
ဖန္တီးေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမရွိ။ အလြန္တင္းက်ပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္
ကိုယ္ႏွင့္မေပါင္းလိုေတာ့ေသာသူကို ဇြတ္ထိန္းထား ႏိုင္႐ုံမွ်သာ
တတ္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဘက္စလုံး မူလကေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို မရႏိုင္။
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ကို ျမတ္ႏိုးမႈျဖင့္ အားျဖည့္မွသာ
ပိုမိုပီျပင္ေသာ တာ၀န္ယူမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ပို၍ၾကင္နာတတ္၊ ၾကြယ္၀၊
ခ်စ္စရာေကာင္း၊ ႐ုပ္ေခ်ာေသာသူ ေတြ႕ရ၍လည္း စိတ္ေျပာင္းစရာမရွိ။
ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို တြယ္တာသူတစ္ေယာက္သည္ အသစ္ေတြမရွာလိုေတာ့။
ဘယ္ေလာက္အေျခအေနေကာင္းေကာင္း အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ မမက္ေတာ့။
အခ်စ္သည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု မဆိုလိုပါ။
နာမည္ေက်ာ္မင္းသားမင္းသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္
ညစာထြက္စားလွ်င္ နည္းနည္းမွစိတ္မပူသည့္သူ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္
စင္းလုံးေခ်ာမျဖစ္သည့္တိုင္ အမ်ားအားျဖင့္ သူတစ္ပါးႏွင့္ဆက္ဆံရာ၌
သ၀န္တိုစရာ၊ စိတ္မခ်စရာ မရွိတတ္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားတာ၀န္ယူမႈသည္ အျခားပိုေကာင္းေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိတ္ပစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးေတြရွိေနသည္။
စရိတ္အက်ဳိးေက်းဇူး႐ႈေထာင့္မွ အခ်စ္ကို တြက္ၾကည့္လွ်င္လည္း
တန္ဖိုးရွိသည္။ ပို၍ သင့္ေတာ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္
ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေနရာတကာ စရိတ္ေတြ၊ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြခ်ည္း
လိုက္တြက္မေနလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
ေနရာတကာေစ်းတြက္လိုက္တြက္ေနလွ်င္ မိမိ၏အိမ္ေထာင္ေရးကို အျခားသူေတြေလာက္
စိတ္ေက်နပ္မႈ ရမည္မဟုတ္ေပ။ စိတ္ပညာရွင္ေတြက အိမ္ေထာင္ေရး၏
အေကာင္းအဆုိးကို စဥ္းစားခိုင္းလွ်င္ အက်ဳိးထက္ အျပစ္ျဖစ္ရန္က
အလားအလာပိုမ်ားသည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္ဆံမႈကိစၥမ်ဳိးကို ဤကဲ့သို႕
အၿမဲေတြး၍မျဖစ္။
ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)
ပတ္၀န္းက်င္ကစီးပြားေရး.. စာအုပ္မွ (ႏွာ - ၂၃၄)

အေဟာင္းေတြခ်ည္း..
အထပ္ထပ္
အသစ္အသစ္.. ထပ္မျဖစ္
တစ္ေယာက္တည္းလည္း မဟုတ္
ကဲ......
ေရွ႕ဆက္ဖို႕ ဘယ္လိုလဲ.....။

ကၽြန္မခ်စ္သူ

သူက ကၽြန္မခ်စ္သူ။ ဆံပင္ၾကမ္းၾကမ္းေတြက ခပ္ျမန္ျမန္ ရွည္တတ္တယ္။ အေရာင္ကလည္း ခဏခဏေျပာင္းတတ္ေသး။ မ်က္္ခုံးအစုံက ခပ္ေျပေျပေကြးၿပီး ထင္းထင္းေလးေတြ။ ဘယ္မ်က္ခုံးရဲ႕အစ..အေပၚနားမွာ မွဲ႕ရွင္ေလး တစ္လုံးရွိေလရဲ႕။ မ်က္ရစ္ေသးေသးနဲ႕ ခပ္မို႕မို႕၊ ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းမ်က္လုံးေတြကို စိပ္စိပ္ရွည္ရွည္ မ်က္ေတာင္ေတြက ၀န္းရံထားတယ္။ အဲဒီမ်က္ေတာင္ေတြပါပဲ။ သူ႕ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ကၽြန္မ မနာလိုအျဖစ္ရဆုံး အရာေတြပါ။ သူ႕အၾကည့္ကလား။ ဟင့္အင္း။ မေျပာခ်င္ပါဘူး။
ငယ္ငယ္က ကၽြန္မၾကည့္မရတဲ့ အတန္းေဖာ္ရဲ႕အၾကည့္နဲ႕တူလို႕။ သူ႕ဆီမွာ ကၽြန္မမႀကိဳက္ဆုံးအရာေပါ့။ ဒါေပမယ့္..ဒါေပမယ့္လည္း။ အဲဒီအၾကည့္ေတြကပဲ ႏွလုံးသားေပါက္ေအာင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါရဲ႕။

သူ႕အေၾကာင္း ဘာေတြဆက္ေျပာရမွာပါလိမ့္။ ေျပာခ်င္တာေတြ သိပ္မ်ားေနတယ္။ ကိုယ့္ခ်စ္သူအေၾကာင္းဆိုတာ ေျပာလို႕မကုန္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းပါ။ ေျပာလို႕ကုန္သြားေတာင္ ေျပာၿပီးသားေတြ
အထပ္ထပ္ေျပာေနခ်င္တဲ့အေၾကာင္းဆိုလည္း ဟုတ္တယ္။ ဒီစကားကိုၾကားရင္ သူၿပံဳးပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခုခုကိုသေဘာက်ရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုကို နာနာက်င္က်င္နဲ႕ (ဒါမွမဟုတ္) ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္နဲ႕ သေဘာေပါက္သြားရင္ျဖစ္ျဖစ္ (ဒါမွမဟုတ္) သိပ္စိတ္လႈပ္ရွားရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူၿပံဳးတတ္တယ္။ ၿပံဳးတဲ့အခါ
ႏႈတ္ခမ္းစြန္းေလးႏွစ္ဘက္ အေပၚတြန္႕ေကြးသြားတဲ့ပုံက သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။ အဲဒီအၿပံဳးပါပဲ။ ကၽြန္မသေဘာအက်ဆုံး၊ အႏွစ္ၿခိဳက္ဆုံး သူ႕ရဲ႕လက္ေဆာင္ပါ။ သူကလည္း ေျပာဖူးပါတယ္။ ေလာကကို ဒီအၿပံဳးေလးတစ္ခုပဲ ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္တဲ့။ သူ႕အၿပံဳးက ကၽြန္မစိတ္ကို အလႈပ္ကိုင္ႏိုင္ဆုံး အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆုံး
ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သူ႕ကို ရုိးရုိးသားသား ေျပာျပျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားကိုၾကားရင္ သူ ၿပံဳးပါလိမ့္ဦးမယ္။ သေဘာက်လို႕ၿပံဳးတဲ့အၿပံဳးေပါ့။ အဲလို..ႏွစ္လိုစရာအၿပံဳးနဲ႕ သူ႕မ်က္ႏွာျပည့္ျပည့္ကို လည္ပင္းေညာင္းပါေစ၊
တစ္ေနကုန္ပဲ ေမာ့ၾကည့္ရ ၾကည့္ရ။ ၾကည့္ေနခ်င္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ခါလည္း အဲဒီသူ႕ကိုပဲ အျမင္ကပ္မိေသးတယ္။ သူနဲ႕ တစ္ေနရာရာကို အတူသြားရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေပါ့။ ခပ္သြက္သြက္လွမ္းတဲ့ သူ႕ေျခလွမ္းကို မီေအာင္လိုက္ရတာမ်ား.. ေမွာက္လဲေတာ့မတတ္။ ေဒါက္ျမင့္စီးထားမိရင္ ပိုဆိုး။ လူခ်င္းကြဲသြားမွာစိုးလို႕ လူၾကားသူၾကားထဲ သူ႕လက္ေမာင္းလိုက္ဆြဲ ေလွ်ာက္ရတယ္။ သူလမ္းေလွ်ာက္တာ အေဖ့လိုပဲ။ သိပ္ျမန္တယ္လို႕ ေျပာတိုင္း အေမက သေဘာတက်နဲ႕ၿပံဳးတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မအေဖေရာ၊ အဘိုး(အေမ့အေဖ)ပါ လမ္းေလွ်ာက္ျမန္ၾကတဲ့သူေတြကိုေနာ္။

အဲလို…စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိလြန္းတဲ့ ကၽြန္မခ်စ္သူကို အေမက ခ်စ္ရွာတယ္။ သူနဲ႕အေမ အႀကိမ္မ်ားမ်ား မဆုံဖူးေပမယ့္.. ကၽြန္မအေမရဲ႕အခ်စ္ေတြ သူ သိမ္းႀကံဳးယူထားပါတယ္။ သူစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားပါ..ဆိုတဲ့ အေမ့စကားက သက္ေသပါပဲ။ သမီးကားအဖ်ား သမီးခ်စ္သူက အရင္းျဖစ္ေနေပါ့။ မနာလိုပါဘူးလို႕ေျပာရင္ သူၿပံဳးပါဦးမယ္။ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရွိလြန္းတဲ့ ခပ္လြင္လြင္အသံနဲ႕ အသံထြက္ေအာင္ သူရယ္ပါဦးမယ္။ ဘ၀င္ကိုင္တဲ့အၾကည့္နဲ႕ ကၽြန္မကို ၾကည့္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ အဲဒီသူပါပဲ။ ကၽြန္မခ်စ္သူဆိုတာေလ။

ဗုဒၶနဲ႕ က်န္းက်ားေပါက္

မေကာင္းမႈေရွာင္
ေကာင္းမႈေဆာင္
ျဖဴေအာင္စိတ္ကိုထား။
ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမပါ။ ဒါေလးကိုျမင္တိုင္း ေပါင္ခ်ိန္ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက
က်န္းအမတ္ႀကီးသား က်န္းက်ားေပါက္ကို သတိရမိပါတယ္။ သူမ်ားပစၥည္းလုယူ၊
သူမ်ားအိမ္ေထာင္ျပစ္မွား၊ မတရားတာမွန္သမွ် အကုန္လုပ္လို႕ ေနာက္ဆုံးမွာ
က်ားေခါင္းဓါးစက္ေအာက္ အသက္ေပးလိုက္ရတဲ့သူပါ။ သူမေသခင္
ေပါင္ခ်ိန္နဲ႕စကားေျပာတဲ့အခန္းက တကယ္ကို အေတြးပြားေစပါတယ္။
ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးစအခ်ိန္က ၾကည့္ခဲ့ရေပမယ့္ ခုထိမွတ္မိေနပါတယ္။

က်န္းက်ားေပါက္ဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဘယ္အရာက မေကာင္းမႈ-ဘယ္အရာက ေကာင္းမႈလို႕
သင္ၾကားမခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ သူလုပ္သမွ်အရာအားလုံးဟာအေကာင္းလို႕
ထင္ေနခဲ့ပါသတဲ့။ ေနာင္တေတြနဲ႕ ငိုၿပီးေျပာတဲ့စကားပါ။ ဗုဒၶရဲ႕စကားနဲ႕
က်န္းက်ားေပါက္ရဲ႕စကား ဆက္စပ္မိေတာ့ မေကာင္းမႈကိုေရွာင္ဖို႕အတြက္
မေကာင္းမႈဆိုတာဘာလဲသိဖို႕ လိုအပ္ေနေသးတယ္ ဆိုတာ ဖ်တ္ခနဲျမင္လိုက္မိတယ္။
သိမွပဲ ေရွာင္ႏိုင္မွာကိုေနာ္။ ေရွာင္ရမယ့္အရာလို႕သိေအာင္လုပ္ဖို႕
အမ်ားႀကီးလိုအပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြသတ္မွတ္တဲ့ မေကာင္းမႈနဲ႕
သာမန္လူ႕ေဘာင္ထဲမွာသတ္မွတ္ထားတဲ့ မေကာင္းမႈဆိုတာလည္း အဟပ္ကြာေနဦးမွာပါ။

မေကာင္းမႈလုပ္မိတာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အျပစ္ဘယ္လိုခံစားရမလဲဆိုတာ
တရားစခန္းတစ္ခုက ဆရာေတာ္ကို ေမးခဲ့ဖူးတယ္။ မီးဖုတ္ထားတဲ့သံတုံးရဲရဲဟာ
ပူတယ္လို႕ သိထားတဲ့သူအတြက္ မျဖစ္မေနကိုင္ရမယ္ဆိုရင္ေတာင္
သတိနဲ႕ကိုင္ျဖစ္မွာမို႕ ပူမွန္းမသိဘဲကိုင္တဲ့သူထက္စာရင္ သိသူက
သက္သာမယ္လို႕ နာယူခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္ကိုေပးဆပ္ရမွာခ်င္းေတာ့
သိပ္မကြာတဲ့အတြက္ သိသိနဲ႕ျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲနဲ႕ျဖစ္ေစ မေကာင္းမႈကို
မလုပ္သင့္ဘူးလို႕ မွတ္သားခဲ့ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ခု ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ႏွစ္ေတြက အေတြ႕အႀကံဳအရ
လူေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒနဲ႕ အေရးယူလို႕မရတဲ့ မေကာင္းမႈေတြအတြက္
သဘာ၀ဥပေဒဆိုတာ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း သိလာရပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကေတာ့ မေကာင္းမႈကို
ေသးေသးေလးပဲျဖစ္ပါေစ ကိုယ့္ရဲ႕ေစတနာအေလ်ာက္
တုံ႕ျပန္အက်ဳိးေပးတတ္တဲ့အေၾကာင္းလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္လက္ခံမိတဲ့အတြက္
လူျဖစ္ရတာတန္တယ္လို႕ ေတြးမိေနပါတယ္။

(ေႏြႏွင္း)

--
http://NwaiHninn.blogspot.com/


 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews