ျပာရင့္ေမွာင္
ဖ်တ္ခနဲ တစ္ခ်က္အလင္းနဲ႕
ဆတ္ခနဲ ေရွ႕ဆက္တိုး....။
အနားသတ္က ေဖ်ာ့ေတာ့လြန္း
ခုခ်ိန္ထိ မည္းမည္းေမွာင္...။
တိတ္တဆိတ္ေပ်ာက္သြားေတာ့မွာလား
အႀကိမ္ႀကိမ္စဥ္းစား...။
ျပာသလိုလိုနဲ႕ ရင့္လြန္းတဲ့အေမွာင္
တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ဖ်တ္ခနဲအလင္းေတြ၀ါး၀ါးမ်ိဳဆဲ
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ လင္းခ်င္းမလဲ....။

ေႏြႏွင္း(gcc-mdy)
18-Feb-2012ေရွ႕ဆက္စို႕
တြဲလက္ေတြ မလႊတ္တမ္း
အိပ္မက္ေတြ အသက္သြင္းရေအာင္...။
ယုံၾကည္စမ္းခ်စ္သူ
ဒီခရီးခဲ မင္းရွိရင္ ကိုယ္သြားရဲတယ္...။
ဆူးလမ္းဆိုလည္း ဆူးထြင္ရင္းေလွ်ာက္
ပန္းခင္းတယ္ဆို ရနံ႕အတူ႐ႈိက္ရင္းေလွ်ာက္
မေဟာင္းေသာအျဖစ္ေတြ ျပန္ျပန္ေျပာရင္း
မ်က္လုံးေတြပိတ္ ထာ၀ရအိပ္စက္တဲ့ထိခ်စ္မယ္။

ေႏြႏွင္း(gcc-mdy) 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews