ခရီးဆုံးခ်ိန္

ႏွစ္သုံးဆယ္သာသာ..
၀င္ေလထြက္ေလ
ရပ္ဆိုင္းခ်ိန္ရွိ.. မသိ...။

ၿငိမိ ထိမိသည္မ်ား...
ငိုေၾကြးျခင္းမ်ား....
ပင့္သက္မ်ား...
ႏွေျမာတ,သျခင္းမ်ား...
ေနာက္မွာထားခဲ့
ခရီးဆုံးခ်ိန္....။၉.၁.၂၀၁၀ တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္း
ကိုသိန္းေဇာ္ဦးသို႕ .....

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews