အသက္ရွဴမ၀တဲ့ တိုက္ခန္းေတြနဲ႕…

အလ်င္လိုေနတဲ့ အရြယ္စုံကားေတြနဲ႕…

အသစ္အသစ္ေသာ ဆြဲေဆာင္ျခင္းေတြနဲ႕….

ခပ္သုတ္သုတ္ ေျခလွမ္းေတြနဲ႕…

တစ္ခါေလးဆုံဖို႕ရာ

အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ိန္းခ်က္ရျခင္းေတြနဲ႕…

က်ယ္ျပန္႕တဲ့ေကာင္းကင္

ငါတို႕ေခါင္းေပၚတင္ ေပ်ာက္ေနတတ္တဲ့….

တစ္ခါက ႏိုင္ငံ့ၿမိဳ႕ေတာ္….။

ေႏြႏွင္း(gcc-mdy)

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews