အိပ္မက္ရဲ႕အဆုံး
======================
ေၾကြလြင့္ေတာ့မယ့္ေနာက္....
ေၾကြလြင့္ေနဆဲ...ေနာက္
ေၾကြလြင့္သြားၿပီးသည္ေနာက္....

ရွင္သန္ျခင္း
ေသဆုံးျခင္း
ခ်စ္ျခင္း
မုန္းျခင္း
ခ်ီးမြမ္းျခင္း
ကဲ့ရဲ႕ျခင္း
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
ဝမ္းနည္းျခင္း
ၾကင္နာျခင္း
ရက္စက္ျခင္း
ျဖစ္ျခင္း
ပ်က္ျခင္း

အရာရာသည္
အိပ္မက္ကမၻာမွာသာ ခ်န္ခဲ့ရေလသည္.........။


ေႏြႏွင္း
၂၇ ဇြန္၊ ၂၀၁၄။

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews