အိပ္မက္ မက္တယ္..အျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္ဖို႕ေ၀းတဲ့ အိပ္မက္ေပါ့.. အိပ္မက္အေၾကာင္းေတြးရင္းနဲ႕ တကယ္တမ္းျဖစ္တဲ့အေနအထားကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆကသင့္တဲ့ အေနအထားမွာတင္ ဖက္လွဲတကင္း တရင္းတႏွီးႏႈတ္ဆက္မိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးလို႕ပဲ ကိုယ့္အျဖစ္ကို ျမင္မိေနေတာ့တယ္.. အဲဒါေၾကာင့္ အေျခအေန အခြင့္အလမ္းေတြ မဆုံးရႈံးသင့္ဘဲ ဆုံးရႈံးခဲ့တာလို႕ ေတြးေနမိပါရဲ႕...

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews