ခ်စ္သူအတြက္(၁)

မိုးတစိမ့္စိမ့္ ေအးၿငိမ့္ၿငိမ့္မွာ
၀င္သက္ထြက္သက္ နာရီစက္မွ်
ဆက္ဆက္ရင္ခုန္ ရက္တို႕ စုံေသာ္
လသို႕ ့ခ်ဥ္းနင္း ႏွစ္သို ့ယြန္းမည္
ခ်စ္ျခင္းထာ၀ရတည္ေစေသာ၀္.....။

5:00 pm

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews