ေရွ႕ဆက္စို႕
တြဲလက္ေတြ မလႊတ္တမ္း
အိပ္မက္ေတြ အသက္သြင္းရေအာင္...။
ယုံၾကည္စမ္းခ်စ္သူ
ဒီခရီးခဲ မင္းရွိရင္ ကိုယ္သြားရဲတယ္...။
ဆူးလမ္းဆိုလည္း ဆူးထြင္ရင္းေလွ်ာက္
ပန္းခင္းတယ္ဆို ရနံ႕အတူ႐ႈိက္ရင္းေလွ်ာက္
မေဟာင္းေသာအျဖစ္ေတြ ျပန္ျပန္ေျပာရင္း
မ်က္လုံးေတြပိတ္ ထာ၀ရအိပ္စက္တဲ့ထိခ်စ္မယ္။

ေႏြႏွင္း(gcc-mdy)


0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews