ဖမ္းကိုင္လည္းမရ
အပိုင္ဆိုတာ ေ၀းေရာ..
ခပ္ၾကည္ၾကည္အေရာင္မွာ
အရိပ္ေတြက အေရာင္စုံ ရြဲ႕တိရြဲ႕ေစာင္း
ႀကီးသင့္တာငယ္ ငယ္သင့္တာႀကီး
အမွန္မဟုတ္တဲ့ ဘ၀ဘ၀ေတြ
ေလမွာလြင့္ခိုက္
တခဏေတာ့ ခင္းက်င္းကခုန္...။

                                          

၁ ေမလ ၂၀၁၂
ညေန ၆း၃၄

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews