ဆယ္တန္းတုန္းက ဆရာတစ္ေယာက္ေျပာတဲ့စကားကို အမွတ္ရမိပါေသးတယ္.. စိတ္ဆိုးစိတ္နာစရာဆိုရင္ ေသာင္ျပင္မွာေရးတဲ့စာလိုပဲ ျဖစ္ပါေစတဲ့.. ေက်ာက္ထက္မွာေရးတဲ့စာမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစနဲ႕ တဲ့.. ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္တဲ့စာမ်ဳိး ျဖစ္ေစမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္နဲ႕ ပတ္သက္ခဲ့တဲ့သူအတြက္ေတာ့မသိဘူး.. ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ အင္မတန္စိတ္ပင္ပန္းရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဒီရက္ေတြမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကြၽန္ေတာ္ျပန္သတိေပးျဖစ္ေနပါတယ္...

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews