ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို စမ္းၾကည့္ထားတယ္..ရ-မရေတာ့ မသိဘူး..ရရင္ေတာ့ ကိုေမာင္လွကို ေက်းဇူးတင္ရမယ္..ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာဆို ဘာမွမွ မလုပ္တတ္တာ..

2 Comments:

  1. Nwai Hninn said...
    This comment has been removed by the author.
    Nwai Hninn said...
    This comment has been removed by the author.

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews