အိမ္ျပန္လမ္း

ႏွင္းရင္ခြင္တြင္း တိုး၀င္ခဲ့ရင္း
ေနၾကာ၀ါ၀ါ ေတာင္ျပာျပာမွာ
ဟိုဒီေကာက္ေကြ႕ လမ္းေသြ႕ေသြ႕၀ယ္
အလြမ္းေ၀့ေ၀့ ေျမ႕ေျမ႕ဆြတ္ၾကင္
တမ္းရိပ္ထင္သည္ ...
ၾကင္သူမသိႏိုင္ပါေလ ...။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၆

1 Comment:

 1. ဘလူးဖီးနစ္ said...
  ခ်စ္ဘူးသည္
  နွင္းပန္း၊နွင္းရိပ္
  နွင္းအတိတ္နွင္႔
  ေဆြးထိတ္ယွက္ႏြယ္
  လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ရာ
  ခ်စ္ခဲ႔ပါသည္
  ခ်စ္ဖူးသည္။ ။

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews