ေဆာင္းဦးႏွင္းအလြန္ ေန႕ရက္မ်ား..

တစ္ႏွစ္တာရဲ႕အနားသတ္လ...
တစ္ပတ္လည္၀ဋ္ေႂကြးတစ္ခုကို
ေရွးေရွးမေန႕ေတြရဲ႕ေပ်ာ္စရာအျဖစ္
အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေရာက္လာခဲ့...။

ဘယ္သူ႕ကို အျပစ္တင္ရမလဲ
နည္းပညာလား ...
စပ္စုပြင့္လင္းတဲ့ ငါ့ကိုယ္ငါလား..
မေတာ္တဆေတြ အမွတ္တရျဖစ္ျဖစ္သြားတာကိုလား..
မထင္မွတ္တာေတြ ဖန္ဆင္းတတ္တဲ့ ကံဆိုတာလား
တိမ္းတိမ္းေပြေပြျဖစ္သြားတဲ့ ငါ့စိတ္ကိုလား...။

အငိုအလြမ္းခန္းေတြ မ်ားလွၿပီ..
ကန္႕လန္႕ကာခ်လိုက္ပါေတာ့
တိတ္တဆိတ္နဲ႕ ခပ္က်ိတ္က်ိတ္ငိုတတ္ခ်င္တယ္...။

ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ၂၀၀၇

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews