တစ္သက္မွာတစ္ခါ

တစ္သက္မွာတစ္ခါ...
တိမ္ေတြနဲ႕ကစား
ေလနဲ႕ လမ္းသလား

ေကာင္းကင္ျပာ ေနာက္ခံထား
အိပ္မက္ေတြ ပုံေဖာ္ဖို႕ အိပ္မက္ခဲ့ဖူးၿပီ ...။

တစ္သက္မွာတစ္ခါ...

ေသြ႕ေျခာက္ပူေလာင္
ေရေယာင္ေဆာင္တဲ့ တံလွ်ပ္ေတြထဲ

အိပ္မက္ဆဲ အိပ္မက္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ဖူးၿပီ...။

တစ္သက္မွာတစ္ခါ...

တင္သည့္ခ်စ္ေၾကြး
မေျပေသးသေရြ႕
ႏွလုံးေသြးခင္း လည္စင္းဆပ္မည္

ဒီဘ၀ ဒီမွ်....
ေၾကေစေတာ့ေလ....။၆ ရက္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၁
ညေန ၆း၄၃

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews