ရုိးစင္းေသာ အတၳဳပၸတၳိ

ငါ..
လဲက်ခဲ့ဖူးတယ္။
ထူမတ္ခဲ့ဖူးတယ္။


ယိုင္နဲ႕ခဲ့ဖူးတယ္။
ခိုင္မတ္ခဲ့ဖူးတယ္။

ငိုရႈိက္ခဲ့ဖူးတယ္...

ငိုရႈိက္ေနတတ္ဆဲလည္း ျဖစ္တယ္။


ရယ္ေမာခဲ့ဖူးတယ္..
ရယ္ေမာေနတတ္ဆဲလည္း ျဖစ္တယ္။

ခ်စ္ဖူး မုန္းဖူးတယ္...

ခ်စ္တတ္ မုန္းတတ္ေနဆဲလည္း ျဖစ္တယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးတယ္..
ေမွ်ာ္လင့္ေနတတ္ဆဲလည္း ျဖစ္တယ္။

အခ်စ္-အမုန္းနဲ႕ အျပစ္-အရႈံး
သူမ်ားေတြလိုပဲ ႀကံဳရတယ္...
ထူးမျခားတဲ့စုတ္ခ်က္နဲ႕ ငါ့အတၴဳပၸတၱိက သာမန္ပါပဲ...။


22nd April 2011
11:30 pm

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews