သူ ....
အေ၀းႀကီးထြက္သြားမွာလည္း

အေတြးနဲ႕တင္ေၾကာက္တယ္..။
ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္ထြက္မသြားေအာင္

သူ႕လက္ေတြ တင္းတင္းဆုပ္ထားဆိုေတာ့လည္း
သတၱိက နည္းေနျပန္ေရာ....။

ဒီလိုနဲ႕ပဲ...
ကိုယ့္ရဲ႕ခ်စ္တတ္တဲ့စိတ္ေလး
ဆုံးရႈံးလိုက္ရေတာ့မယ္ ထင္ရဲ႕....။


22nd April 2011
7:55 pm

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews