အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲ

ျမန္မာလ ေတာ္သလင္းလကြယ္ေန႕တြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားကို ႏွစ္စဥ္လွည့္၍ အပူေဇာ္ခံ်မည့္ရြာမွ ဘုရားပင့္ဆြမ္းေတာ္ပြဲျဖင့္ သြား၍ ဘုရားပင့္ၾကရသည္။ မည့္သည့္ရက္တြင္ မည္သည့္ရြာတြင္ ေန႕ဆြမ္း (သို႕) ညက်ိန္းႂကြပါရန္ ဘုရားပင့္ၾကရ၍ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း တစ္ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ေန႕အထိ ရြာစဥ္လွည့္၍ အပူေဇာ္ခံႂကြေတာ္မူပါသည္။ (ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား႐ုပ္ပြါးေတာ္မွာ ငါးဆူရွိသည္။ ေဒသစာရီႂကြ အပူေဇာ္ခံလွ်င္ ဘုရားေလးဆူသာ ႂကြေလ့ရွိသည္။ ဘုရား႐ုပ္ပြါးေတာ္မ်ားမွာ ေရႊခ်ပူေဇာ္လြန္း၍ မ်က္ႏွာေတာ္ကို မျမင္ရေပ။ ဘုရား႐ုပ္ပြါးေတာ္၏မ်က္ႏွာ မည္သည့္ဘက္ဆိုသည္ကို ဘုရားလူႀကီးမ်ားသာ သိၾကသည္။ ဘုရားတစ္ဆူတစ္ဆူကို ေယာက်္ားႀကီးသုံးေယာက္ခန္႕ မ,ခ်ီရသည္။ )အပူေဇာ္ခံမည့္ရြာႏွင့္ နီးစပ္ရာရြာမွ ေယာက်္ားေလးမွန္သမွ် ဆြဲေလွေခၚ ေျခေထာက္ျဖင့္ေလွာ္သည့္ ရာေက်ာ္ ၊ ၄၇ တက္ ၊ ၁၅ တက္ စသည့္ေလွမ်ားျဖင့္ ဘုရားကိုပင့္ေဆာင္ၾကည္ညိဳ ကုသိုလ္ယူၾကပါသည္။

ဘုရားႂကြခ်ီအပူေဇာ္ခံမည့္ရြာသည္ တစ္ပတ္ေလာက္ႀကိဳ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ ၊ ျပဳျပင္စရာရွိသည္မ်ားျပဳျပင္ ေဆးေၾကာသန္႕ရွင္းေရး လုပ္ၾကရသည္။ ေစ်းေရာင္းမည့္သူမ်ား ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေက်းရြာေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ျခင္း စသည္မ်ား လုပ္ၾကရသည္။ (အင္းေလးတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ကုန္းေပၚတြင္ ရွိၾကသည္က မ်ားသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းကိုလည္း တြဲရက္ထားတတ္သည္။ အင္းေလးရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ လယ္ေပၚေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ လယ္ေပၚေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္အလယ္တြင္ တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ ၾကမ္းျပင္ထားရွိၿပီး ထုိေနရာတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ထားရွိသည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ပတ္ပတ္လည္မွာမွ ၾကမ္းတစ္ဆင့္ႏွိမ့္ၿပီး ဘုန္းႀကီးခန္း၊ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္မ်ားကို အခန္းဖြဲ႕ထားေလ့ရွိသည္။) ယခင္ကဆိုလွ်င္ ဘုရားပြဲတြင္ အၿငိမ့္ ၊ ဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္ စသည္ ျပသေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ ဘုရားပြဲအစမွ အဆုံးထိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌါနမွ ျပန္ၾကားေရး ႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လိုက္ပါလာၾကၿပီး သတင္းကားမ်ား၊ အကယ္ဒမီေပးပြဲမ်ား ၊ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ား ျပသေဖ်ာ္ေျဖၾကပါသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤကဲ့သို႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား မပါေတာ့ေပ။

ဘုရားပြဲတြင္ ဘုရားႂကြရာေနာက္လိုက္ပါလာၾကေသာ ဘုရားလူႀကီးမ်ား ၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ဘုရားပင့္သည့္ေန႕တြင္ ေလွေလွာ္သားမ်ားကို ဧည့္ခံေကြၽးေမြးရသည္။ ဘုရားပြဲက်င္းပရာတြင္ ေန႕ဆြမ္းအမီ ႂကြသည့္ေက်ာင္းတြင္ ဘုရားေရာက္ၿပီးသည္ ႏွင့္ ဆြမ္းကပ္ ၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေန႕ဆြမ္းကပ္သည္ကတစ္ေက်ာင္း ညက်ိန္းသည္က တစ္ေက်ာင္း ႂကြတတ္သလို ေန႕ဆြမ္းအမီေရာ ညက်ိန္းရန္ပါႂကြသည့္ ေက်ာင္းလည္းရွိသည္။ ဘုရားပြဲတြင္ ဘုရားႂကြသည့္ရြာမွ လူမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္သာ မအိပ္မေနအခ်ိန္ကုန္ၾကသည္။ ညေနတြင္ ပန္း ၊ ဆီမီး ၊ အေမႊးတိုင္၊ ေရႊသကၤန္းကပ္သူမ်ားသည္ မနက္အာ႐ုဏ္ဆြမ္းကပ္သည္အထိ တစ္ညလုံး ပူေဇာ္ၾကသည္။ မနက္ ၇ နာရီမွသာ အျခားေက်ာင္းသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းႂကြေရာက္ အပူေဇာ္ခံသည္။

အင္းသားတို႕သည္ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁၃ ရက္တြင္ လူႀကီးမိဘမ်ားကို ကန္ေတာ့ၾကၿပီး ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကန္ေတာ့ၾကသည္။ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႕မွစ၍ လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ေန႕ထိသာ ဥပုသ္ေစာင့္ၾကပါသည္။ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႕တြင္ အျခားရြာမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ဘုရားမ်ားကို သြားေရာက္ ဆြမ္းကပ္ကန္ေတာ့ၾကသည္။

တန္ေဆာင္မုန္းလ(အဂၤလိပ္လအနီးစပ္ဆုံး ႏို၀င္ဘာ) ႏွင့္ တပို႕တြဲ(ေဖေဖာ္၀ါရီလ) တို႕တြင္ ဘုရားပြဲ၊ ကထိိန္ပြဲ၊ ဆြမ္းေလာင္းပြဲမ်ားရွိသည္။ အင္းေလးေဒသလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းရွိသံဃာေတာ္မ်ားကို သံဃာ့ဒါနဆြမ္းေလာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

အင္းသူအင္းသားမ်ားသည္ ဘုရားပြဲ၊ဆြမ္းေလာင္းပြဲတြင္ ၀တ္ရန္ အ၀တ္အစားမ်ား အသစ္ခ်ဳပ္တတ္ၾကသလို ပြဲတြင္သုံးရန္ပိုက္ဆံမ်ားကိုလည္း သီးသန္႕စုထားတတ္ၾကသည္။ (မွတ္တမ္းၿပီးပါၿပီ)

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews