အင္းေလးရွိ ေစ်းမ်ား

အင္းေလးတြင္ရွိေသာ ေစ်းအမ်ားစုမွာ ကုန္းေပၚမွာရွိသည္။ ေရေပၚေစ်းဆို၍ ဟဲယားရြာမေစ်း တစ္ခုသာရွိသည္။ ရွမ္းျပည္ထုံးစံအတိုင္း ရြာတိုင္းရွိ ေစ်းမ်ားမွာ မနက္ခင္းေစ်း-ငါးရက္တစ္ေစ်းသာ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ေစ်းေန႕မတူ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားမွာ ဘယ္ေန႕က ဘယ္ရြာ၏ေစ်းေန႕ဆိုသည္ကို မွတ္သားၿပီး ေစ်းေန႕ေရာက္ ေသာရြာတြင္ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ေစ်းေန႕မ်ားတြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ေစ်းလည္း ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးသမွ် သန္းေတာင္ေစ်း ၊ ေခါင္တိုင္ေစ်း ၊ နန္းပန္ေစ်း ၊ အင္းတိုင္ေစ်း ၊ မိုင္းေသာက္ေစ်း ၊ ေညာင္ေရႊေစ်း တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ေညာင္ေရႊသည္ ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ေန႕တိုင္းေစ်းရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ထုံးစံအတိုင္း ေစ်းေန႕မွသာ ေတာသည္တို႕က လာေရာက္ေရာင္းခ်တတ္ကာ စည္ကားတတ္သည္။ အင္းေလးကိုေရာက္၍ ေရေပၚေစ်းကိုေလ့လာခ်င္လွ်င္ ဟဲယားရြာမေစ်းရက္္ကို စုံစမ္းထားရန္လိုၿပီး ေစ်းေန႕မနက္ခင္းတြင္ သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဟဲယားရြာမေစ်းေန႕သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေစ်းေန႕ႏွင့္ တူပါသည္။အင္းေလးရွိရြာမ်ားတြင္ ကုန္းေပၚရွိရြာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ကုန္စုံဆိုင္အႀကီးစားမ်ားရွိသည္။

အင္းသားတို႕သည္ စကားေျပာလွ်င္သာ အသံ၀ဲသည္။ သီခ်င္းဆိုလွ်င္ေတာ့ အသံမ၀ဲေပ။ ညဦးပိုင္းတြင္ ရြာရွိ လူပ်ဳိကာလသားတို႕သည္ ေလွတစ္စင္းႏွင့္လွည့္ကာ သူတို႕စက္က်ရာအပ်ဳိ႕အိမ္နားတြင္ ေလွေပၚမွာပင္ ဆိုၾကတီးၾကသည္ကို ႀကံဳဖူးခဲ့ပါသည္။ သူတို႕သီခ်င္းဆိုသံကမ၀ဲ။ ကာလသားတို႕သည္ အပ်ဳိရွိေသာအိမ္သို႕ (ကုန္းေပၚရွိရြာမ်ား၏ ထုံးစံကဲ့သို႕ပင္) ညဦးပိုင္းတြင္သြားေရာက္လည္ခြင့္ရွိသည္။

အင္းေလးတြင္ အိမ္သာမ်ားကို မိမိအိမ္၏အေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ႏွင့္အေတာ္လွမ္းလွမ္းမွာ ထားေလ့ရွိသည္။ ရြာခံမဟုတ္ေသာ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကိစၥအေရးႀကီးလွ်င္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သြားဖို႕ရန္မလြယ္ကူ။ အိမ္သာလမ္းက အိမ္ႏွင့္ အေတာ္ကို လွမ္းတတ္သည္။ ကုန္းေပၚရွိအိမ္သာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ၀ါးျဖင့္ေခြယက္ၿပီး ေရေအာက္ေျမႀကီးအထိ ခ်ထားသည္။ ယခုအခါ တတ္ႏိုင္ေသာအိမ္အခ်ဳိ႕တြင္ မိမိပိုင္ ေတာင္ပို႕(အိမ္ေဘးကုန္းေျမ)ေပၚ၌ ေရေလာင္းအိမ္သာမ်ားေဆာက္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အင္းေလးသို႕ေရာက္သူမ်ားက အိမ္သာကိစၥကို အထူးတလည္ စပ္စုတတ္ၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ သြားလည္သည့္အိမ္မ်ားမွ ေသာက္ေရကိုလည္း ေသာက္ရန္ရြံ႕ၾကသည္။ ေသာက္ေရကို အိမ္နားကပင္ ခပ္သုံးသည္ဟု အထင္ရွိၾကသည္ေရာ ၊ အင္းေလးေရသည္ ေရေသျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားမႈလြဲသည္ေရာေၾကာင့္ ေရသည္မသန္႕ရွင္းဟု ယူဆၾကသည္။ ေရသန္႕ရွင္းသည္ မသန္႕ရွင္းသည္ကို မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္၍ မျငင္းလိုပါ။ သို႕ေသာ္ ကုန္းေပၚရွိ ျမစ္ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ေနသည့္ ရြာမ်ားလည္း ျမစ္ေရကိုသာ ေသာက္ေရသုံးေရအျဖစ္ အားထားၾကရသည့္ရြာမ်ား ရွိသည္။ ျမစ္ေရကို အစိမ္းေသာက္ရန္ မရြံ႕ၾကေသာ္လည္း အင္းေလးမွ ေသာက္ေရကိုေတာ့ ေသာက္ရန္ရြံ႕ၾကသည္။ မ်က္စိေရွ႕ျမင္ရျခင္းႏွင့္ မျမင္ရျခင္းေပၚတြင္ ေရ၏သန္႕ရွင္းျခင္း မသန္႕ရွင္းျခင္းကို တိုင္းတာၾကပုံရပါသည္။

အင္းေလးတြင္ ခ်ဳိးေရ ၊ သုံးေရ ၊ပန္းကန္ေဆးေရကို မိမိအိမ္ေရွ႕တြင္ပင္ သုံးစြဲၾကေသာ္ လည္း ေသာက္ေရအတြက္ ေလွတြင္အိုးငယ္မ်ားစြာကိုထည့္ကာ ညေနခင္းတြင္ အင္းလယ္သို႕သြားေရာက္ကာ ခပ္ယူသုံးစြဲၾကသည္။ အင္းသားအမ်ားစုက ေရစိမ္းထက္ ေရေႏြးၾကမ္းကိုသာ အေသာက္မ်ားသည္။ လက္္ဖက္ေျခာက္ကို မီးေအးေအးႏွင့္ေလွာ္ၿပီး ေရေႏြးတြင္ ခပ္ေသာက္တတ္ၾကသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ေလွာ္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕က ႏွမ္းထည့္ေလွာ္တတ္ၾကသည္။

အင္းသားတို႕ထုံးစံအရ မနက္စာကို ေစ်း၀ယ္သူမ်ားျပန္ခ်ိန္ ၉း၀၀ ေလာက္မွ မိသားစု ၀ိုင္းဖြဲ႕စားေသာက္ၾကသည္။ ေန႕လည္စာကို သြားရည္စာတစ္ခုခုစားတတ္ၾကသည္။ ညေနစာကိုလည္း ၄ နာရီ ၅ နာရီေလာက္တြင္ စားတတ္ၾကသည္။ အင္းသားတို႕သည္ ေဒသထြက္ ဆန္မ်ားကိုသာ ခ်က္စားတတ္ၾကသည္။ သူတို႕ထမင္းမွာ ပူပူေႏြးေႏြးတြင္ ေကာက္ညင္းကဲ့သို႕ စီးစီးေထြးေထြးေလးျဖစ္သည္။ စားကားစား၏ မ၀ႏိုင္။ အမ်ားႀကီးလည္း မစားႏိုင္။

အင္းေလးရွိ အိမ္ေရွ႕တိုင္း၌ ေလွအဆင္းအတက္လုပ္ရန္ ၊ ေရခ်ဳိး ၊အ၀တ္ေလွ်ာ္ ၊ပန္းကန္ေဆးရန္ ကြပ္ျပစ္သေဘာမ်ဳိးထားတတ္သည္။ ထိုေနရာသည္ ေရတက္သည့္မိုးတြင္းအခါတြင္ ျမဳပ္သည္။

အင္းေလးသို႕သြားလည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္တတ္သည္မွာ ေလွထဲဆင္းသည့္အခါျဖစ္သည္။ ေလွအဆင္း ျမင္းအတက္ ဟူေသာ စကားပုံကဲ့သို႕ပင္ ေလွထဲမဆင္းတတ္လွ်င္ ေရထဲျပဳတ္က်တတ္သည္ ။ ေလွႀကီးလွ်င္ ေရထဲျပဳတ္က်မွာ မေၾကာက္ရေသာ္လည္း ေလွငယ္လွ်င္ ေလွထဲဆင္းခ်ိန္၌ သတိထားရသည္။

တစ္ခါက ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အင္းေလးကိုသြားလည္ရာတြင္ တည္းအိမ္အနီးအနား၌ ႏွစ္ေယာက္စီးေလွငယ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ေလွာ္ၾကည့္ဖို႕ စိတ္ကူးသည္။ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက ေလွထဲအဆင္း အဆင္းမတတ္၍ ေလွကိုကန္လိုက္သလိုျဖစ္ၿပီး ေရထဲျပဳတ္က်ဖူးသည္။ ၿပီးေတာ့ သူကေျပာေသးသည္။ ေရကဆြဲခ်သည္တဲ့။

ေလွထဲအဆင္းမတတ္သည္ကိုေတာ့မေတြး။ သူသည္ အရင္ရက္ေတြက လူ ၂၀ စီးေသာ ေမာ္ေတာ္ေလွႀကီးထဲသို႕သာ ဆင္းဖူးသည္။ ယခု ႏွစ္ေယာက္စီးေလွငယ္ထဲ ဆင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု မစဥ္းစားမိ။ မိမိထင္ရာျမင္ရာကိုသာ ဆြဲယူေတြးတတ္ေသာ လူ႕သဘာ၀ပင္။

အင္းေလးသည္ ရာသီဥတု မပူလြန္း မေအးလြန္းေပ။ ေတာင္ႀကီးသည္ ေဆာင္းတြင္းအလြန္ခ်မ္းေသာ္လည္း အင္းေလး၌ ေတာင္ႀကီးေလာက္မခ်မ္းေပ။ ေရျပင္က အပူအေအးကို ထိန္းေပးပုံရသည္။ ေႏြရာသီတြင္လည္း မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မပူေပ။ ညဘက္တြင္ အလြန္အိပ္ေကာင္းသည္။ သို႕ေသာ္ ေမာ္ေတာ္စီးရလွ်င္ေတာ့ ေနပူသည္။

ေရျပင္ခ်ည္းျဖစ္၍ ဖုန္လည္းမရွိေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ တည္းသည့္အိမ္ၾကမ္းျပင္မွာ ေန႕စဥ္ၾကမ္းတိုက္သည္ေရာ ၊ ဖုန္မရွိသည့္အရပ္ျဖစ္သည္ေရာ ႏွစ္ခုေပါင္း၍ ဆီမထည့္ပဲ ေျပာင္ေခ်ာေနသည္။ အင္းေလးတြင္ ေရတြင္မေပၚတတ္ေသာ ပစၥည္း ေရထဲသို႕က်သြားလွ်င္ေတာ့ မိုးတြင္းဆိုလွ်င္ ေရထဲဆင္းေကာက္ဖို႕ မလြယ္ေပ။ ေႏြႏွင့္ ေဆာင္းတြင္သာ ေရက်တတ္သည္။ ေဆာင္းတြင္းတြင္လည္း ေဒသခံမဟုတ္ဘဲ ေရထဲမဆင္းႏိုင္ ။ ေရက အေတာ္ေအးေနတတ္သည္။

ဟာသတစ္ခုၾကားဖူးသည္။ အင္းေလးကို ေရာက္ဖူးခ်ိန္မတူေသာ လူသုံးေယာက္က အျငင္းအခုန္ျဖစ္ၾကသည္တဲ့။ ေႏြရာသီတြင္ေရာက္ဖူးေသာသူက အင္းေလးအိမ္မ်ားသည္ ေျခတံရွည္ျဖစ္သည္။ မိုးတြင္းေရာက္ဖူးေသာသူကလည္း အင္းေလးအိမ္မ်ားက ေျခတံရွည္မဟုတ္။ အိမ္ခါးပန္းႏွင့္ေရ ထိလုနီးပါးျဖစ္သည္။ ေဆာင္းတြင္းေရာက္ဖူးသူက အဲဒီေလာက္လည္း ေရမမ်ားပါဘူးဟု ေျပာသည္တဲ့။

အင္းေလးတြင္ စင္ေရာ္မ်ားကို ျမင္ဖူးခ်င္လွ်င္ ေဆာင္းတြင္း ႏို၀င္ဘာေလာက္မွာမွ ရွိတတ္သည္။ စင္ေရာ္ငွက္တို႕ကို ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕မွ အင္းေရျပင္အထြက္မွစ၍ ေတြ႕ရတတ္သည္။ သူတို႕ကို အစာေကြၽးလွ်င္ ေကြၽးသလို ေမာ္ေတာ္ေလွေနာက္သို႕ လိုက္ၾကသည္။ အင္းလယ္ထိ ေကြၽးသြားလွ်င္ အင္းလယ္ထိ လိုက္လာတတ္သည္။ စင္ေရာ္ အစာေကြၽးရသည္ကလည္း ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္။ စင္ေရာ္စာကို ေညာင္ေရႊမွာ ေလွထဲအဆင္းမွာပင္ ၀ယ္၍ရသည္။ စင္ေရာ္စာဟုသာ ေျပာရေသာ္လည္း လူစားေသာ ကုလားပဲေခြေၾကာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လူလည္းစား ၊ စင္ေရာ္လည္းေကြၽး ။ သို႕ေသာ္ ေလွေပၚမွ စင္ေရာ္စာေကြၽးရသည္မွာ အႏၲရာယ္ေတာ့မ်ားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕က ကြၽန္ေတာ္တို႕သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲသို႕ သြားလည္ၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲ ေညာင္ေရႊမွသူငယ္ခ်င္းပါရာ တစ္ရက္မွာ အင္းေလးကို လိုက္ပို႕ေပးသည္။ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ ေညာင္ေရႊအထြက္မွစ၍ စင္ေရာ္စာေကြၽးလာသည္မွာ အင္းလယ္ေခါင္ေရာက္သည္အထိ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္က ေရသာ မကူးတတ္တာ ။ ေရေတာ့မေၾကာက္တတ္။ စင္ေရာ္ေတြကို ထိုင္ရာမထ အစာလွမ္းပစ္ေကြၽးေတာ့ ဘယ္အေကာင္မွ အစာကိုမမိ။ အစာေတြက ေရထဲျပဳတ္က်ကုန္ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေလွထဲမတ္တပ္ရပ္ကာ အစာပစ္ေကြၽးသည္။ ေလွေပၚပါသည္က လူငယ္ေတြခ်ည္း ။ တစ္ေယာက္ထေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မတ္တပ္ရပ္၍ စင္ေရာ္ေတြကို အစာပစ္ေကြၽး ၾကသည္။ အင္းလယ္ေရာက္ခါနီးမွ ေလွသမားက မနည္းတားယူရသည္။ ေလွဖ်ားတြင္ထိုင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္ေလးက ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားကုန္းေပၚ ေရာက္ေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ေျပာပါေတာ့သည္။ နင္တို႕စင္ေရာ္အစာေကြၽးတာက ေတာ္ေတာ္ရယ္.. ေလွက ေရေပၚကို လက္ႏွစ္လုံးေလာက္ပဲ ေပၚေတာ့တယ္တဲ့ ။ အဲဒီအခါက်မွ ကြၽန္ေတာ္တို႕လည္း လန္႕သြားၾကသည္။ ကံေကာင္းလို႕ ေလွမေမွာက္တာ ။ ညေနအျပန္မွာ စင္ေရာ္လည္း သိပ္မရွိေတာ့ ။ ေလွသြားေနတုန္းလည္း မတ္တပ္မရပ္ရဲေတာ့ ။

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews