အိပ္မက္မွထေျမာက္ၿပီးေနာက္(သို႕ ) ေလေျပငယ္-၁၁

ေလေျပငယ္ ...
လန္႕ႏိုးခဲ့တယ္ .....။

ၿပီးေတာ့
စိန္အေခၚမခံရဘဲ
ကစားရတဲ့ပြဲမွာ...
အ႐ႈံးအထပ္ထပ္နဲ႕ မင္သက္...
မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမယ့္
ဒီအ႐ႈံးနဲ႕ပဲ ေက်နပ္ ...။

ဒီလိုနဲ႕ပဲ..
မုန္တိုင္းလည္းစဲ က်ီစယ္ဆဲမွာ
ျဖဳန္းကနဲေပၚလာတဲ့ လြင္ျပင္ထက္ ...
ေျခရာခ်င္းထပ္ပါေစ
ဆက္ကစားၾကစို႕
ေလေျပ ...။

၂၀၀၄

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews