မထင္မွတ္ေသာ(သို႕ ) ေလေျပငယ္-၅

ေလေျပငယ္ ...
ၾကာခဲ့ၿပီေနာ္
ဒါေပမယ့္
မင္းအေထြးအေပြ႕
ေငြ႔ေငြ႕ မက က်န္ဆဲဲ ....
စိမ္းရွရွ မင္းရနံ႕ေတြလည္း
ငါ့အနားမွာ ရစ္၀ဲ...။

က်ီစားသန္သူ မင္းကေတာ့
ေလာကအႏွံ႕ ေျခဆန္႕ေရာ့မယ္ ...
မုန္တိုင္းရဲ႕ ဒဏ္ အလူးအလဲခံၿပီး
လြတ္က်သြားတဲ့ အိပ္မက္ေတြနဲ႕
လဲၿပိဳသူ ငါ့မွာသာ...
မင္းကုိ တမ္းတရဆဲပါလား ....။

ဒီအခါမွ..
ငါ့ရင္ထဲကိုဆင္း
စိတ္ေျခရင္းကိုအၾကည့္..
အသိမွာ ဘြားကနဲေတြ႕တာက
အိပ္မက္ဘုံတစ္ခု .....။

အလို......
ေလေျပရယ္
လိႈင္လိႈင္လႊမ္းတဲ့ ရနံ႕ေတြက
စိမ္းစိမ္းရွရွ ............။

၂၀၀၃

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews