ေလေျပငယ္-၁၃


ေလေျပငယ္...
ယဲ့ယဲ့က်န္ဆဲ ငါ့အိပ္မက္ေတြမွာ
မင္းနဲ႕ကစားခြင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြက
ျပက္တစ္ခါ .. ေပ်ာက္တစ္လွည့္ .....။

ေငြ႕ေငြ႕ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့
ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ မင္းအေတြ႕က
ရင္ရပ္၀န္းမွာ အေသာ့ႏွင္ေနဆဲ .....။

ခပ္သဲ့သဲ့နဲ႕ ျမျမသင္းတဲ့မင္းရနံ႕က
ငါ့ရဲ႕၀င္သက္ေတြမွာ တလ်သသ ....။

ေဟာ....ၾကည့္
ပ်ပ်မြမြ ခပ္လြလြနဲ႕ ...
ငါ့ရင္အရင္းဆီ
ဖြဖြနင္း၀င္လာတာက
အုိ ....ကြယ္
တမ္းတရျခင္းပါပဲလား ...
ေလေျပရယ္ ...............။


၂၀၀၄

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews