ေလေျပငယ္-၁၅

ေလေျပငယ္္...
ငါ .........
လက္လႊတ္လိုက္ၿပီ
မက္မလိုလိုနဲ႕
မိုးလင္းသြားတဲ့
မင္းေပးခဲ့ အိပ္မက္ေတြကို..ေလ.....။

ခုခ်ိန္မွာေတာ့
မင္းအေတြးအေပြ႕နဲ႕
အိပ္သြားခဲ့တဲ့ အတၲနဲ႕မာနေတြ...
ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းနဲ႕ အသက္၀င္တဲ့ငါ့ရပ္၀န္းမွာ
ရွင္ျပန္လူးလြန္႕လ်က္.....
ၿပီးေတာ့....
ေနာင္တတို႕ကင္း လြတ္လပ္ေပါ့ပါးျခင္းေတြ စိုး ..မိုး...လ်က္....။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ေသခ်ာျခင္းတစ္ခုကလည္း
ငါ့အတြက္
အေသအခ်ာရွိေနရဲ႕
မင္းဟာ....
ငါ့အနာဂတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး
ေလေျပ.....။

၂၀၀၆

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews