ေလေျပငယ္-၁၄

ေလေျပငယ္ ...
အတိတ္ရဲ႕ အရိပ္ေတြထဲ
ခပ္မဆိတ္... ငါေနတတ္ခဲ့ၿပီ ...။

မင္းပုံျပင္ေတြ စီးေမ်ာတဲ့
ပန္းစုံေတာကိုလည္း
ငါ..မေရာက္ျဖစ္တာ
ၾကာပါပေကာ ....။

ခပ္ေသာေသာနဲ႕
ငါ့ကိုေလွာင္တတ္တဲ့
၀ါး႐ုံပ်ဳိေတြကလည္း
ဟုိ...အေ၀းမွာပါပဲ....။

တစ္ခါတစ္ခါ ....
ပစၥဳပၸန္မွာ မေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသးတဲ့ ..
ရင္ရပ္၀န္းခမ်ာမွာ
မင္းအတြက္ေနရာ...
ခ်န္ထားဆဲပါလား ...
ေလေျပရယ္ .......။

၂၀၀၆

0 Comments:

Post a Comment




 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews